ÚVOD PROFIL ZAMĚSTNANCI   VÝZKUM SPOLUPRÁCE LABORATOŘE AKTUALITY
               
               

Studijní obor / zaměření
Jaký je profil absolventa a kde nalezne uplatnění?
Co je to hydraulika, pneumatika, CFD modelování a proudění?
Jak jsou vybaveny laboratoře katedry?
Studijní plány oboru / zaměření
Výuka pro jiné obory / fakulty
Doktorské studium
Ukázky bakalářských a diplomových prací
Státnicové předměty a státnicové otázky
Skripta a studijní opory

               

Mechanika tekutin

Skripta v elektronické podobě

 

Pavlok, B., Sivák, V.: Provoz a údrľba hydraulických mechanismů, V©B-TU Ostrava, 1989.

Janalík, J.: Měření tekutinových mechanismů, V©B-TU Ostrava, 1995.

Kopáček, J.: Technická diagnostika hydraulických mechanismů, V©B-TU Ostrava, 1996.

Drábková, S., Kozubková, M.: Cvičení z mechaniky tekutin, V©B-TU Ostrava, 2004.

Janalík, J., ©»áva, P.: Mechanika tekutin, V©B-TU Ostrava, 2002

Kozubková, M.: Sylabus - Aplikovaná mechanika, V©B-TU Ostrava, 2003.

Broľ, V., Daněk, V., Filakovský, K.: Základy aerodynamiky, CERN Brno, 2003.

Farník, J., Bonczek, P., Kozubková, M.: Laboratorní měření Taylerových vírů a jiných nestabilit vizualizací, V©B-TU Ostrava, 2004.

Kozubková, M.: Dynamika hydraulických systémů, V©B-TU Ostrava, 2005.

Kozubková, M.: ®árový anemometr, V©B-TU Ostrava, 2005.

Golka, M., Kozubková, M.: Návod pro laboratorní cvičení - hydrodynamická spojka, V©B-TU Ostrava,2005.

Kopáček, J. Pavlok, B.: Tekutinové mechanismy, V©B-TU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0586-0.

Janalík, J.: Měření turbulentních fluktuací rychlosti, V©B-TU Ostrava, 2006.

Hruľík, L., Kozubková, M.: Dynamika tekutinových mechanizmů - návody do cvičení, V©B-TU Ostrava, 2006.

©»áva, P., Pavlok, B.: Mazací technika. Skripta. V©B-TU Ostrava, 2006. 72 s. ISBN 80-248-1000-X.

Drábková, S. a kol.: Mechanika tekutin, V©B-TU Ostrava, 2007.

Pavlok, B., Hruľík, L., Bova, M.: Hydraulická zařízení strojů, V©B-TU Ostrava, 2007.

Aplikace hydrauliky v praxi (kapitola 9)

Pavlok, B., Hruľík, L., Bova, M., Kopáček, J., ®áček, M.: Hydraulika a pneumatika, V©B-TU Ostrava, 2007.

Kopáček, J., ®áček, M.: Pneumatická zařízení strojů, V©B-TU Ostrava, 2007.

Kozubková, M. a kol.: Mechanika tekutin – návody pro laboratorní cvičení, V©B-TU Ostrava, 2007.

Kozubková, M.: Modelování proudění tekutin Fluent, CFX, V©B-TU Ostrava, 2008.

Pavlok, B.: Základní konstrukční celky, V©B-TU Ostrava, 2008.

Dvořák, L., ®áček, M.: Automation studio - učební opora předmětu Pneumatická zařízení a strojů, V©B-TU Ostrava, 2008.

Bojko, M.: Návody do cvičení „Modelování proudění“ – Fluent, V©B-TU Ostrava, 2008.

Janalík, J.: Vybrané kapitoly z mechaniky tekutin, V©B-TU Ostrava, 2008.

Janalík, J.: Hydrodynamika a hydrodynamické stroje, V©B-TU Ostrava, 2008.

Janalík, J.: Obtékání a odpor těles, V©B-TU Ostrava, 2008.

Hruľík, L.: Experimentální úlohy v tekutinových mechanizmech, V©B-TU Ostrava, 2008.

Blejchař, T.: Návody do cvičení „Vyuľití počítačů v oboru“, V©B-TU Ostrava, 2009. 

Kozubková, M.: Simulace a modelování hydraulických systémů, V©B-TU Ostrava, 2009.

Blejchař, T.: Návody do cvičení „Modelování proudění“ – CFX, V©B-TU Ostrava, 2009.

Blejchař, T., Drábková, S.: Návody do cvičení "Čerpací technika a potrubí", V©B-TU Ostrava, 2010.

Drábková, S.: Doprava kapalin, V©B-TU Ostrava, 2010. 

Dvořák, L.: Vlastnosti tekutin, V©B-TU Ostrava, 2010.

Rautová, J.: Měření charakteristik paralelně a sériově řazených potrubí, V©B-TU Ostrava, 2010.

Rautová, J.: Měření silového účinku vodního paprsku, V©B-TU Ostrava, 2010.

Blejchař, T.: Turbulence Modelování proudění - CFX, V©B-TU Ostrava, 2010.

Janalík, J.: Potrubní hydraulická a pneumatická doprava - Roząířené a upravené vydání, V©B-TU Ostrava, 2010.

Janalík, J.: Viskozita tekutin a její měření, V©B-TU Ostrava, 2010.

Kozubková, M., Rautová, J.: Inovace předmětu modelování a simulace pro rozvoj ve vývoji a výzkumu, V©B-TU Ostrava, 2010-2011.

Pavlok, B.: Potrubní systémy a armatury - část 1, V©B-TU Ostrava, 2011.

Drábková, S.: Potrubní systémy a armatury - část 2, V©B-TU Ostrava, 2011.

Rautová, J.: Potrubní systémy a armatury - část 3, V©B-TU Ostrava, 2011.

Janalík, J.: Kalová čerpadla pro čerpání suspenzí, V©B-TU Ostrava, 2011.

Kozubková, M., Blejchař, T., Bojko, M.: Modelování přenosu tepla, hmoty a hybnosti, V©B-TU Ostrava, 2011.

Krutil, J., Kozubková, M.: Modelování přestupu tepla ve výměnících - sbírka příkladů, V©B-TU Ostrava, 2011.

Bojko, M.: 3D proudění - Ansys Fluent učební text, V©B-TU Ostrava, 2012.

Janalík, J.:   Čerpací systémy s dávkovačem, V©B-TU Ostrava, 2014.

Kozubková, M., Bojko, M.: Modelování přestupu tepla ve výměníku - návod, V©B-TU Ostrava, 2016.

 

 

 

 

Tiskem vydaná skripta dostupná v prodejně skript nebo v knihovně V©B-TU Ostrava

Janalík, J.: Hydraulika v důlní těľbě. Skripta. V©B-TU Ostrava, 1992. 180 s. ISBN 80-7078-118.

Janalík, J.: Hydraulická a pneumatická doprava - sbírka příkladů. Skripta. V©B-TU Ostrava, 1996. 106 s.

Janalík, J.: Měření tekutinových mechanismů. Skripta. V©B-TU Ostrava, 1995, 152 s.

Janalík, J.: Potrubní hydraulická a pneumatická doprava. Skripta. V©B-TU Ostrava, 1999. 194 s. ISBN 80-7078-595-0.

Kopáček, J.: Pneumatické mechanismy. DI, Pneumatické prvky a systémy. Skripta. V©B-TU Ostrava, 1996. 265 s. ISBN 80-7078-306-0.

Kopáček, J.: Pneumatické mechanismy. D2, Řízení pneumatických systémů. Skripta. V©B-TU Ostrava, 1997. 88 s. ISBN 80-7078-498-9.

Kopáček, J.: Mechanické a hydraulické převody : hydraulické převody. Skripta. V©B-TU Ostrava, 1996. 179 s. ISBN 80-7078-413-X.  

Kopáček, J., ®áček, M.: Pneumatické zařízení strojů. Skripta. V©B-TU Ostrava, 2003. 94 s. ISBN 80-248-0442-5.

Kopáček, J., ®áček, M.: Cvičení z řízení pneumatických systémů. Skripta. V©B-TU Ostrava, 2004. 93 s. ISBN 80-248-0692-4.

Kopáček, J.: Pohony a převody. Skripta. V©B-TU Ostrava, 2000. 221 s. ISBN 80-7078-806-2.

Kopáček, J. Pavlok, B.: Tekutinové mechanismy, V©B-TU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0586-0.

©»áva, P., Pavlok, B.: Mazací technika. Skripta. V©B-TU Ostrava, 2006. 72 s. ISBN 80-248-1000-X.

Pavlok, B., Sivák, V.: Hydraulické mechanismy : příklady do cvičení. Skripta. V©B-TU Ostrava, 1980. 166 s.

Pavlok, B.: Hydraulické prvky a systémy. Díl 1, Kapaliny v hydraulických mechanismech, hydrostatické převodníky. Skripta. V©B-TU Ostrava, 2005. 154 s. ISBN 80-248-0857-9.

Pavlok, B.: Hydraulické prvky a systémy. Díl 2, Řídicí prvky hydrostatických systémů, přísluąenství hydrostatických obvodů. Skripta. V©B-TU Ostrava, 2008. 140 s. ISBN 978-80-248-1827-6.

Sivák,V.: Projektování hydraulických systémů. Skript. V©B-TU Ostrava, 1990. 331 s. ISBN 80-7078-037-1.

©t'áva, P., Kozubková, M.: Aplikovaná mechanika tekutin. Skripta. V©B-TU Ostrava, 1995. 102 s.

Bojko, M., Kozubková, M., Rautová, J., Základy hydromechaniky a zásobování hasivy. Skripta. V©B-TU Ostrava, 2008. 198 s. ISBN 978-80-7385-033-3.

 
 
               
               
2015 (C) Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Design by Mgr. Jan Lavrinčík, DiS                                                                                                                                                                                                                                                        Webmaster: Ing Jan Látal